Śledź nas na Facebooku
Śledź nas na Google+
Śledź nas na YouTube
Znajdź nas na OLX

Polityka prywatności

Nasza strona internetowa używa plików cookies, które są wykorzystywane w celu personalizacji i usprawnienia działania tej strony www. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności

§ 1

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.jugrol.pl, której Administratorem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugrol Magdalena Jurga-Urbaniak, z siedzibą Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

§ 2

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.jugrol.pl jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugrol Magdalena Jurga-Urbaniak, z siedzibą Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem, NIP 785-168-06-59.

§ 3

W celu skontaktowania się w sprawie ochrony danych w Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugrol Magdalena Jurga-Urbaniak należy przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres bądź listownie na adres siedziby administratora.

§ 4

Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu formularza kontaktowego, Dane udostępniane w formularzu obejmują: imię oraz adres e-mail. Dane przetwarzane są, w celu udostępnienia Użytkownikowi dodatkowych treści, niezamieszczonych na stronie internetowej www.jugrol.pl oraz działań marketingowych /w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na działania marketingowe- patrz § 5/.
Podanie danych osobowych /w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu/ jest dobrowolne, jednakże bez wyrażenia zgody nie jest możliwe otrzymanie dodatkowych treści niezamieszczonych na stronie www.jugrol.pl.

§ 5

Użytkownik strony www.jugrol.pl ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, w celu komunikacji marketingowej i reklamowej, w tym zawierających informacje dotyczące oferty handlowej JUGROL i innych wiadomości technicznych związanych z asortymentem. Powyższe informacje zostaną przesłane na adres
e-mail Użytkownika.

§ 6

Użytkownikowi przysługuje prawo wystąpienia do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugrol Magdalena Jurga-Urbaniak z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania /o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa/; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia danych osobowych – a Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugrol Magdalena Jurga-Urbaniak spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach, Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugrol Magdalena Jurga-Urbaniak Punkt Sprzedaży Drzonek pod adresem jugrol@jugrol.pl.. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 8

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko
w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

§ 9

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu zakończenia działań marketingowych, na które Użytkownik wyraził odrębną zgodę. W innym przypadku Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę, zgodnie z zapisami ujętymi w § 7.

§ 10

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Pliki cookies

§ 1

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§ 2

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

§ 3

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony www.jugrol.pl przez Użytkownika może być utrudnione.

§ 4

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub wykorzystanie odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.